Posao

Da li znate šta hoćete?
Da li znate zašto to hoćete?
Da li znate kako ćete to postići?
Da li želite da pomažete drugima?
Da li hoćete da se usavršavate i napredujete?

Ako je Vaš odgovor pozitivan, Kompanija "Vision" i njen "Belgrade VIP Dream Team" su pravi izbor za Vas!

Kompanija nudi, svima koji to žele:

  • Zdravlje – najvažniju stvar u Vašem životu.
  • Socijalno zdravlje – poboljšanje Vašeg statusa u društvu.
  • Maksimalnu slobodu – u životu i radu.
  • Učenje i lični razvoj – preduslov napretka i unutrašnjeg zadovoljstva.
  • Promenu životnog stila – ostvarenje Vaših ličnih želja i ciljeva.


1. Da li je meni potreban ovaj posao?

Mnogo radim, nemam vremena, a malo sam plaćen…
Mnogo radim, imam dosta novca, ali nemam vremena…
Malo radim, imam malo novca i malo vremena…
Lepo radim, ali moje okruženje…
Mnogo radim, ali ne znam sta će sutra biti s mojim poslom….

U svim ovim slučajevima, Vi niste gospodar svoga života. Vašim životom upravljaju drugi.

Ako želite da Vaš život zavisi samo od Vas – ovo je pravi posao za Vas!

PRIDRUŽITE SE KOMPANIJI KOJA IMA VIZIJU!

2. Šta se radi?

  • Koristite proizvode i dobijate zdravlje.
  • Širite informacije - ljudi Vas pitaju šta je razlog divnih promena na Vama, Vi im pričate.
  • Ljudi ponavljaju ono što ste Vi uradili, koriste proizvode, šire informacije.
  • Broj zadovoljnih korisnika u Vašoj mreži raste.
  • Vaši prihodi od mreže rastu.


3. Mrežni marketing

Mrežni marketing je nastao kao sistem plasmana robe i usluga u SAD neposredno pre početka Drugog svetskog rata. Sedamdesetih godina prošlog veka, ovaj sistem počinje sve više da se primenjuje i u Evropi. Devedesetih godina doživljava pravu ekspanziju i razvija se u izuzetan biznis. Mrežni marketing je danas jedan od najznačajnijih poslovnih poduhvata u svetu, u kome direktno učestvuju milioni ljudi i ostvaruju promet meren stotinama milijardi dolara na godišnjem nivou. U drugoj polivini XX veka, mrežni marketing je proglašen biznisom narednog milenijuma. Mnogi ga, međutim, nikada nisu razumeli.

Mrežni marketing je specifičan vid plasmana proizvoda kroz mrežu zadovoljnih potrošača. Bazira se na preporuci: prijateljima, komšijama, rođacima, poznanicima... U prirodi ljudi je da komuniciraju i da imaju potrebu da ispričaju svoje iskustvo drugima. Upravo to je suština na kojoj je zasnovan mrežni marketing.

Kada preporučite Vašem prijatelju neki dobar proizvod koji ste kupili u klasičnoj prodavnici (knjigu, vino, cipele...) i on kupi isti ili sličan, Vi od toga nemate ništa! U mrežnom marketingu, kompanija Vas izdašno nagrađuje za tu preporuku. Ako Vaš prijatelj preporuči isti proizvod nekom svom prijatelju, kompanija će ponovo da Vas nagradi (kao i Vašeg prijatelja) i tako redom...

MARKETING-PLAN VISION

U kompaniji Vision postoji sledeća šema za računanje provizije distributerima:


* Preuzeto sa kompanijskog sajta www.vipgroup.net

Po ovom sistemu Vision isplaćuje 5% provizije od obrta robe distributera prvog i drugog nivoa i 10% provizije od obrta distributera trećeg, četvrtog i petog nivoa.

Bonus (premija) VIP

Distributeri mogu takođe da dobiju 10% od obrta robe distributera šestog nivoa i od 1% do 6% od obrta svoje grupe od sedmog nivoa do beskonačnosti pri ispunjenju određenih uslova.